Konserwacja

W 2011 roku ukończyłem Wydział konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki na Warszawskim ASP. Od początku studiów zakonserwowałem przeszło trzydzieści różnych obrazów sztalugowych (głownie ikon). Odbyłem praktyki i pracowałem w Pałacu w Wilanowie w Warszawie, w Ratuszu Miejskim w Poznaniu, w Sanktuarium Maryjnym w Świętej Lipce, a także w Pałacu Tyszkiewiczów przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Zakonserwowałem również liczne egzemplarze zabytkowej broni białej (ok. 20 sztuk), w tym XVII-wieczne japońskie wakizashi, kilka sztuk japońskich mieczy wojskowych z XIX-go wiek, ponadto polskie szable ludwikuwki, hinduskie tawlary i nepalskie noży typu Kukri. Poniższe zdjęcia są próbką moich umiejętności w często nie docenianej dziedzinie konserwacji i restauracji broni białej.


Kompleksowa konserwacja

Obejmuje odświeżenie ostrza wraz z całą oprawą, czyli tak zwanym koshirae. Jest to zabieg kompleksowy i często kończący się również wymianą zużytych niemetalowych części miecza na nowe, pasujące stylem do pozostałych.

Czytaj dalej

Szlifowanie i konserwacja ostrza lub ostrzenie

Szlifowanie jest najdroższym zabiegiem konserwatorskim, jakiemu można poddać ostrze ze względu na swój niezwykle trudny i czasochłonny charakter (warto tu nadmienić, że zabieg ten rzadko jest opłacalny wobec mieczy nie mających wartości muzealnej).

Czytaj dalej

Konserwacja lub wymiana oplotu tsukamaki z XVIII w.

Zabieg ten ma obok ostrzenia priorytetowe znaczenie użytkowe. Obejmuje on wykonanie oplotu w wybranym stylu z wybranego rodzaju taśmy (bawełny, skóry, zamszu) lub konserwację już istniejącego oplotu.

Czytaj dalej

Konserwacja lub wykonanie nowej pochwy miecza (saya)

Konserwacja XIX-wiecznego obrazu „Chrystusa niosącego krzyż”. Prace nad obiektem obejmowały: usunięcie przemalowań, wadliwego retuszu i starego werniksu, uzupełnienie ubytków zaprawy oraz retusz warstwy malarskiej.

Czytaj dalej

Renowacja okuć

Okucia miecza japońskiego, czyli w zasadzie wszystkie kute lub odlane z metalu części miecza, poza ostrzem. Usługa ta obejmuje czyszczenie, naprawę lub modyfikację następujących elementów: tsuba, fuchi, kashira, menuki, seppa i habaki.

Czytaj dalej