Hełm typu garnczkowego

Hełm typu garnczkowego

Oto współczesna kopia hełmu garnczkowego (Hełmu wielkiego) – jest to rodzaj średniowiecznego hełmu rycerskiego typu zamkniętego. Wykształcił się na przełomie XII/XIII wieku. Był wykonywany z nitowanych płyt stalowych, wzmacnianych metalowymi obręczami. Hełm taki nie posiadał ruchomej zasłony twarzy, a jedynie długie i wąskie szpary wzrokowe (tzw. wizury) oraz kilkanaście małych otworów oddechowych. Do końca XIII w. hełm garnczkowy miał kształt cylindryczny z płaską górną częścią dzwonu.Ten konkretny hełm wykonany został z 1mm blachy wysokiej jakości.