Matka Boska Trójręka z XIX w.

Tempera na desce

Konserwacja XIX-wiecznej ikony namalowanej w tradycyjnej technice tempery na podłożu drewnianym. Zakonserwowana została jako obiekt kursowy przez Michała Piotrkowicza w Pracowni Konserwacji i Restauracji Malarstwa Tablicowego i Rzeźby Drewnianej Polichromowanej na warszawskiej ASP pod kierunkiem dr Krzysztofa Chmielewskiego oraz dr hab. Mari Lubczyńskiej. Było to przedstawienie Matki Boskiej Trójrękiej, znane i rozpowszechnione w sztuce wschodnio-chrześcijańskiej. Prace nad obiektem obejmowały głównie uzupełnienie ubytków pozłoty, zarówno w partii tła, jak i asystki oraz retusz barwnego laserunku pokrywającego te partie malowidła.