Konserwacja

W 2011 roku ukończyłem Wydział konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki na Warszawskim ASP. Od początku studiów zakonserwowałem przeszło trzydzieści różnych obrazów sztalugowych (głownie ikon). Odbyłem praktyki i pracowałem w Pałacu w Wilanowie w Warszawie, w Ratuszu Miejskim w Poznaniu, w Sanktuarium Maryjnym w Świętej Lipce, a także w Pałacu Tyszkiewiczów przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Zakonserwowałem również liczne egzemplarze zabytkowej broni białej (ok. 20 sztuk), w tym XVII-wieczne japońskie wakizashi, kilka sztuk japońskich mieczy wojskowych z XIX-go wiek, ponadto polskie szable ludwikuwki, hinduskie tawlary i nepalskie noży typu Kukri. Osobiście uważam, iż zarówno wielka sztuka, jak i proste rodzinne pamiątki, a nawet wyroby rzemiosła artystycznego powinny doczekać się należytej opieki. Poniższe zdjęcia są próbką moich umiejętności w tej jakże trudnej oraz często nie docenianej dziedzinie.


Konserwacja ikony Chrystusa Króla Królów z XVIII w.

Seria zdjęć ilustrujących konserwacje ikony z XVIII w. wykonaną przez Michała Piotrkowicza w ramach pracy dyplomowej w roku 2011 na warszawskiej ASP w Pracowni Konserwacji i Restauracji Malarstwa Tablicowego i Rzeźby Drewnianej Polichromowanej.

Czytaj dalej

Ikona przedstawiająca grupę świętych z XVIII w.

Rekonstrukcja i retusz warstwy malarskiej ikony przedstawiającej grupę świętych z XVIII – XIX wieku. Obraz był w fatalnym stanie, został zalany wodą i zagrzybiony, a rekonstrukcje oparto o dawne zdjęcia ikony i zgromadzone analogiczne przedstawienia.

Czytaj dalej

Matka Boska Trójręka z XVIII w.

Konserwacja XIX-wiecznej ikony namalowanej w tradycyjnej technice tempery na podłożu drewnianym. Zakonserwowana została jako obiekt kursowy przez Michała Piotrkowicza w Pracowni Konserwacji i Restauracji Malarstwa Tablicowego i Rzeźby Drewnianej Polichromowanej na warszawskiej ASP pod kierunkiem dr Krzysztofa Chmielewskiego oraz dr hab. Mari Lubczyńskiej.

Czytaj dalej

Chrystus niosący krzyż z XIX w.

Konserwacja XIX-wiecznego obrazu „Chrystusa niosącego krzyż”. Prace nad obiektem obejmowały: usunięcie przemalowań, wadliwego retuszu i starego werniksu, uzupełnienie ubytków zaprawy oraz retusz warstwy malarskiej.

Czytaj dalej

Chrystus w Emaus z przełomu XIX i XX w.

Konserwacja obrazu Chrystusa w Emaus z przełomu XIX i XX wieku; warsztat prowincjonalny. Prace nad obiektem obejmowały: dublaż, podklejanie warstwy malarskiej, oczyszczanie z brudu i pożółkłego werniksu oraz retusz warstwy malarskiej.

Czytaj dalej

Obraz Chrystusa Miłosiernego

Konserwacja XIX-wiecznego obrazu Chrystusa Miłosiernego z kręgu sztuki ludowej. Prace obejmowały: sklejenie rozdarć płótna, oczyszczenie ze starego werniksu i brudu, uzupełnienie ubytków zaprawy, konsolidacja zaprawy i warstwy malarskiej oraz retusz z częściową rekonstrukcją.

Czytaj dalej

Ikona Matki Boskiej z Dzieciątkiem z XIX w.

Ikona Matki Boskiej z Dzieciątkiem z XIX wieku malowana na żelaznej blasze, utrzymana w stylistyce zachodnio-europejskiej. W ramach konserwacji usunięto: brud, pożółkły werniks, stare przemalowania i produkty korozji.

Czytaj dalej

[Brak tekstu]

[Brak tekstu]

Czytaj dalej

Pejzaż z XX w.

Seria zdjęć ilustrujących konserwację pejzażu z XX wiek wykonanego gwaszem na tekturze. Prace nad obiektem obejmowały: czyszczenie z pociemniałego werniksu i brudu, prostowanie powierzchni podobrazia oraz niewielki retusz.

Czytaj dalej

Martwa natura z wazonem bzów z XX w.

Konserwacja obrazu przedstawiającego wazon bzów z XX wieku. Obraz namalowano w technice olejnej na płycie spilśnionej. Prace nad obiektem obejmowały: oczyszczenie pożółkłego werniksu i brudu oraz niewielki retusz i naprawa ramy.

Czytaj dalej